Импресум

Сопственик:
Марио Милчевски

Главен и одговорен уредник:
Атанас Величков

Редакција:
Симе Стоиков
Дејан Стојчевски

Контакт:
info@pogled.mk