Колку придонесуваат имигрантите за германската економија

Од 2011 г. па наваму над пет милиони мигранти од други држави на ЕУ имигрирале во Германија. Прочувањето на германскиот економски институт DIW Berlin покажува, дека таа имиграција го зголемила BPI на годишна основа и изнесува околу 0,2 % за периодот од 2011 година до 2016 година.

Со исклучок на останатите земји од ЕУ, БПГ на Германија ќе изнесува 1,2%, вклучувајќи 1,5 % за 2015 година“, објаснува еден од авторите Мариус Клеменс. „Имиграцијата во ЕУ е опција – и продолжува да придонесува за значителен напредок на економијата“, рече тој.

Според истражувањето, базирано на извештај од Европската комисија и владината канцеларија за буџет, над 720 000 граѓани на ЕУ се преселиле во државата од 2011 г. до денес, надополнувајќи ја со бројка од речиси 5,1 милиони луе. Повеќе граѓани на ЕУ се преселиле во Германија, отколку имигранти од трети земји.

Нашата анализа покажува, дека бегалската имиграција во Германија, е тесно поврзана со развојот на германската економија и положбата на пазарот на трудот во корелација со други држави, пишува авторката Жанин Харт.

Повеќето мигранти од ЕУ се млади, висококвалифицирани и имаат висок процент на учество во оној дел кој што би можеле да бидат работна сила. Преку 2017 година, процентот на мигранти од земјите на ЕУ беше 74,6 % со 70, 6 % од населението.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*