Откријте дали сте генијалец: Колку лица гледате на сликата?

Луѓето со просечна интелигенција ќе пронајдат четири до шест лица, додека оние со надпросечна интелигенција од осум до десет лица. Се над десет лица е во доменот на генијалноста.

Иако оваа слика не е потврда за самата интелигенција на човекот, туку пронајдените лица може да зависат од моменталнотор расположение и фокусираност на поединецот, таа преставува облик на негово запазување.

За тестирање се зема обично една минута, а тоа најдобро ви го мери ова видео.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*