14 C
Skopje

Македонија

МТСП: Домаќинствата без приходи да поднесат барање во центрите за социјална работа за гарантирана минимална помош

Износот на правото зависи од бројноста и структурата на домаќинството и се движи од 4.000 денари за едночлено домаќинство до 10.000 денари за домаќинство...