За време на овој преглед ќе бидат разгледани најновите податоци за увозот (вклучувајќи го и нивото на увозот за 2018 година), што може да создаде можност за промена во референтниот период, истакна Јункер, порачувајќи му на српскиот претседател дека Комисијата внимателно ќе го следи развојот на ситуацијата во рамките на воспоставените заштитни мерки и ќе преземе соодветни чекори за приспособување на нивните мерки, доколку е потребно.