Fri. Sep 22nd, 2023

Жикица Паговски е Македонец кој работи помеѓу Њујорк, Вашингтон и Европа. Успешен, етаблиран, почитуван. Силно ја сака Македонија.

Сега е директор за стратешки развој во Foreign Policy, водечкиот светски магазин за надворешна политика и меѓународни односи.

Претходно беше многу активен во United Macedonian Diaspora и The German Marshall Fund of the United States. Одлична кариера, која уште повеќе ќе напредува.

Израснал во Делчево, а неговата сопруга Милена е од Берово. Сега живеат во Вашингтон.

Мило ми е што се видовме во Њујорк. Поздрав и само напред

Жикица Паговски е Македонец кој работи помеѓу Њујорк, Вашингтон и Европа. Успешен, етаблиран, почитуван. Силно ја сака Македонија.

Сега е директор за стратешки развој во Foreign Policy, водечкиот светски магазин за надворешна политика и меѓународни односи.

Претходно беше многу активен во United Macedonian Diaspora и The German Marshall Fund of the United States. Одлична кариера, која уште повеќе ќе напредува.

Израснал во Делчево, а неговата сопруга Милена е од Берово. Сега живеат во Вашингтон.

Мило ми е што се видовме во Њујорк. Поздрав и само напред.