Fri. Sep 22nd, 2023

Идејата на словенечкиот претседател Борут Пахор за  регионализација на ЕУ по која земјите членки би се групирале по своите интереси и геостратешки трендови.

,,Идеално би било Европа да стане што по целна и штo по слободна но допрва треба да се пронајде заеднички европски идентитет, па затоа во сегашните кризи и предизвици Европа стои пред дилема дали ке се развива.”-вели Пахор

Според неговите зборови би требало да се случи поделување на ЕУ на помали единици или таканаречени ,,Меѓурегии” во кој според географската положба би се окатегоризирале по примерот на Бенелукс.

Како една од можностите се наведува формирање на источни,северни,јужни,западни и средни меѓурегии кој би биле составен дел од Европската унија.

By Dejan

Leave a Reply

Your email address will not be published.