35.8 C
Skopje
Wednesday, June 12, 2024

Статистичко предвидување за фудбал

Предвидување за фудбал е статистички начин со кој се предвидува, се користи за спортско обложување, за да се предвиди исходот на фудбалски натпревари. Ова се прави со помош на статистички алатки. Целта на ова е да се предвиди исходот и да се дојде до добивка.

Најпознат начин во предвидување за фудбал е рангирањето. Функционира на начин што се долелува ранг на секој тим врз основа на резултатите од претходната игра. Па така највисок ранг се доделува на најсилниот тим. Исходот на натпреварот може да предвиди со споредба на ранговите на противникот. За предвидување за фудбал постојат неколку различни рангирања, а некои се доста популарни.

Три недостатоци на системот за предвидување за фудбал

  • Рангот доделен на тимовите не прави разлика на нивните способности на напаѓачките и одбрамбените сили.
  • Ранговите се акомулирани процеси кои не ги предвидуваат промените во способноста на фудбалските тимови.
  • Главна цел на рангирањето не е да ги предвиди точните резултати, туку да ги рангира фудбалските тимови според нивната просечна вештина.

предвидување за фудбал

Систем со рангирање за предвидување

Друг пристап во предвидувањата за фудбал е овој систем за рејтинг. За разлика од системите за рангирање овде се земаат и други параметри. Покрај тоа што се доделува рејтинг на тимот се доделува и за напаѓачките и одбрамбените способности, предност на домашен терен и способноста на секој играч.

Пример за систем за рејтинг за предвидување на фудбалски натпревари е пи-рејтингот. Овај тип на рејтинг обезбедува супериорност меѓу тимовите и релативни мерки. За овај систем се смета дека значително го надмина општоприфатениот Ело Систем за Рангирање.

Различни методи за предвидување

Сите методи може да се категоризираат во зависност од типот на турнирот, временска зависност и регресивен алгоритам. Постојат повеќе методи, кои се развиени најчесто од статистичари. Фудбалските методи за прогнозирање варираат во зависност од типот на турнир кој го игра фудбалскиот тим. Сепак фудбалските натпревари не се само среќа, туку тие се базираат врз некои алгоритми.

поврзани објави

Последни објави