-Да, можеше да се спречи. Но, нема сега да кажеме како. Да го оставиме јавното обвинителство да си ја заврши работата, па потоа ќе го откриеме тоа, рече Угриновски.