Fri. Sep 22nd, 2023

Кога ќе се спомне зборот војник сигурно прво нешто што на памет ви доаѓа како синоним за овој збор е ред и дисциплина, упорна работа и максимална издржливост.

Сепак како и сегде, така исклучоци има и кај одредени војници, а нивниот број, на они „уникатните“ ако се земе предвид видеото што следи е поприлично голем.

https://www.youtube.com/watch?v=HlG7StZeeb0&feature=share

Се надеваме добро се насмејавте на низата аматерски потези, од кои и може да земете заклучок како не треба да се однесувата во одредени ситуации во нормалните секојдневни прилика.

By s.s.

Leave a Reply

Your email address will not be published.