fbpx
22.8 C
Skopje

Металург од денес посилен за српскиот бек Пре­драг Ве­јин

АКТУЕЛНО

Македонскиот ракометен вице-првак Металург денес ангажираше ново засилување кое според досегашната биографија треба и тоа како да биде од корист за тимот предводен од Лино Червар.

Станува збор за 24-годишниот Пре­драг Ве­јин од Србија кој игра на позицијата десен бек. Ве­јин по­тек­ну­ва од ра­ко­мет­ни­от рас­ад­ник на не­ко­гаш­ни­от европ­ски пр­вак Ме­та­лоп­ла­сти­ка од Ша­бац, а во Ме­та­лург до­а­ѓа од ти­мот Ал Џа­зи­ра од Обе­ди­не­ти­те Арап­ски Еми­ра­ти.

Ви­стин­ско за­до­волс­тво е да се би­де во тим на чие че­ло стои еден од нај­до­бри­те стра­те­зи во све­тот, Ли­но Чер­вар. Ни мал­ку не се дво­у­мев ко­га ја до­бив по­ну­да­та од Ме­та­лург би­деј­ќи тоа е клуб вре­ден за по­чит, со бо­га­та тра­ди­ци­ја и со име до­бро поз­на­то во ра­ко­мет­на Евро­па. Све­сен сум де­ка по­крај тоа што ќе по­мог­нам со мо­ја­та игра, ту­ка мно­гу и ќе на­у­чам и ќе се над­гра­дам ка­ко играч, би­деј­ќи Чер­вар е еден ре­тки­те тре­не­ри што има­ат тр­пе­ние и са­ка­ат да ра­бо­тат со мла­ди ра­ко­ме­та­ри. Се на­де­вам де­ка ќе ја оправ­дам до­вер­ба­та на тре­не­рот и на ти­мот и со сво­ја­та игра ќе при­до­не­сам во ос­тва­ру­ва­ње­то на ам­би­ци­и­те на клу­бот“,изјави Вејин.

Во својата кариера овој ракометар има играно и во силните шампионати на Шпанија каде настапуваше за Адемар Леон, како и во Франција за Данкерк.

ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ

- Advertisement -