Mon. Oct 2nd, 2023

Tag: Ватикан

Кој живее во Ватикан

Ватикан – градот на Папата, отсекогаш бил обвиткан со мистерии и тајнственост. Само затоа што е потешко да се влезе зад неговите ѕидови, освен на плоштадот Свети Петар и во…