35.8 C
Skopje
Wednesday, June 12, 2024

Манчевски: Неофицијално има 115.729 вработени во јавниот сектор, но оваа бројка не ја претставува реалната слика

Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски денеска одржа прес-конференција на која што кажа дека согласно Законот за вработените во јавниот сектор, Министерството преку Информационен систем за управување со човечки ресурси воспостаувва и води Регистар на вработените во јавниот сектор.

– Сепак, Министерството за информатичко општество и администрација нема Регистар што ги содржи информациите за сите вработени во јавната администрација. Иако за регистарот се одвоени 2 милиони евра за период од 5 години (2014-2018), тој не ја рефлектира реалната состојба со бројот на вработени. Во Македонија постојат 1302 институции. Од нив 197 институции не побарале согласност за систематизација од МИОА. За нив немаме никакви податоци. 150 институции имаат одобрена систематизација од МИОА, но систематизацијата не е активна, односно немаат никогаш внесено податоци. 918 институции имаат одобрена систематизација, и имаат внесувано податоци. Сепак, постојат сериозни индиции дека и кај овие институции голем број на податоци не се уредно пополнети. 37 институции, во кои што спаѓаат судовите, имаат активна систематизација, иако според закон не им треба согласност од МИОА, рече Манчевски.

Според него, поради овие проблеми во моментов МИОА прави проверка на сите институции поединечно. Како што кажа Манчевски, проверките покажале дека постои поголем проблем од тоа што очекувале бидејќи имало неактивни системизации, невнесени договори за вработување, недостаток и неажурирано податоци за вработените во јавната администрација и слично.

– Поради овие недостатоци МИОА до Државната изборна комисија, вчера достави податоци за вработените во јавниот сектор што не се внесени во Регистарот на начин и постапка која е со закон предвидена. Податоците се добиени како резултат на вкрстување на бази на податоци од повеќе различни институции. Податоците доставени до ДИК се однесуваат на 115.729 вработени во јавниот сектор. Оваа бројка не е официјална и не ја претставува реалната слика. Согласно тоа, МИОА не може да гарантира за целосна веродостојност на податоците, но сметаме дека доставените податоци ќе одговорат на потребите на Државната изборна комисија за распишување на локалните избори, рече Манчевски.

Тој додаде дека проблемот во Регистарот се рефлектирал и на „Годишниот извештај на вработени во јавниот сектор“ и покрај тоа што со Законот за вработени во јавниот сектор е предвидено извештајот да се подготвува врз база на податоците од Регистарот, тоа во пракса не се спроведувало.

– Како резултат на непотполниот Регистар, Годишниот извештај за 2016 година е подготвен врз основа на податоците од повеќе државни институции како што се Централниот регистар, Фондот за здравствено осигурување, Агенцијата за вработување, Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и Министерството за финансии. Министерството за информатичко општество и администрација работи на надминување на проблемот со цел што поскоро да имаме функционален регистар. Почитувани граѓани, институциите се први кои треба да ги почитуваат законите. За тоа се боревме. Патот до правдата и законитоста е тежок, но Владата е цврсто определена во Македонија да владее законот и правото и од тоа ништо нема да не поколеба, заврши Манчевски.

поврзани објави

Последни објави