fbpx
5 C
Skopje

Арнаудов: Ниедна влада нема право да ја редефинира државата и да спроведува целосна двојазичност!

АКТУЕЛНО

Директорот на Шутка откри како е сместен Сашо Мијалков и што се презема за него

Како што е познато Сашо Мијалков екс директор на УБК од вчера се наоѓа во притвор во истражниот затвор „Скопје“. Филип Андонов, директорот на затворот...

Брзал да се вakцинира, 88 годишник возел 191 км на час

Француската полиција се изненадила кога запрела 88 годишен маж кој управувал со автомобил, а возел 191 км/ч. Ограничувањето на патот по кој возел е 110...

Јавете се на овие броеви ако сте во странство и имате прашања за пописот

На сајтот на Министерството за надворешни работи се објавени телефонски броеви што ќе функционираат 24 часа и ќе бидат достапни за граѓаните за информации...

Стојанчe Ангелов со коментар за вчерашнитe протести во Скопје: Монструм и помирување не одат заедно

Стојанче Ангелов утрово се огласи на фејсбук по повод вчерашните протести во Скопје и напиша: МОНСТРУМ И ПОМИРУВАЊЕ НЕ ОДАТ ЗАЕДНО Скандирањето “УЧК“, “Етничка Албанија”, мавтањето...

Ре­де­фи­ни­ра­ње на др­жа­ва­та, це­лос­на дво­ја­зич­ност, ме­ну­ва­ње на на­ци­о­нал­ни­те сим­бо­ли и на иден­ти­тет­ски­те обе­леж­ја се тер­ми­ни кои се од уста­вен ка­ра­ктер на се­ко­ја др­жа­ва. За нив­но спро­ве­ду­ва­ње е по­тре­бен по­ви­сок сте­пен на де­мо­крат­ско од­лу­чу­ва­ње. Ни­ед­на вла­да и со ни­кој за­кон не мо­же да го спро­ве­де тоа, вели Ламбе Арнаудов, член на ИК на ВМРО-НП, во интервју за Република.

Арнаудов вели дека за законите предвидени со албанската платформа да станат уставни се потребни повеќе од 200 амандмани.

„Јас ка­ко пра­те­ник во Со­бра­ни­е­то на Р. Ма­ке­до­ни­ја учес­тву­вав во ра­бо­та­та на устав­на­та ко­ми­си­ја. Со­др­жи­на­та на Уста­вот, кој во ос­нов­ни­от текст има са­мо 134 чле­на, е мно­гу лес­на за тол­ку­ва­ње. Проб­ле­мот на­ста­ну­ва то­гаш ко­га до­а­ѓа вре­ме на устав­на при­ме­на. При мо­ја­та си­му­ла­ци­ја, за за­ко­ни­те пред­ви­де­ни од ал­бан­ска­та пла­тфор­ма да ста­нат дел од Уста­вот, беа по­треб­ни по­ве­ќе од 200 аманд­ма­ни. Би­деј­ќи се­ко­ја ин­тер­вен­ци­ја на член на Уста­вот по ге­о­ме­три­ска про­гре­си­ја ба­ра ин­тер­вен­ци­ја и на оста­на­ти­те слич­ни и по­вр­за­ни чле­но­ви. Не знам кој ко­го са­ка да над­му­дри? Да­ли За­ев да ги из­не­ве­ри ал­бан­ски­те пар­тии или ал­бан­ски­те пар­тии да ги из­не­ве­рат сво­и­те гла­са­чи, да ја на­вре­дат обе­ди­не­та­та ал­бан­ска ди­јас­по­ра и тру­дот на ал­бан­ски­от пре­ми­ер Еди Ра­ма да го на­пра­ват за­лу­ден. Ова е не­што што ма­ке­дон­ски­те гра­ѓа­ни нај­мал­ку го по­са­ку­ва­ат“, вели Арнаудов.

ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ

Љубчо Георгиевски со предлог како да се реши спорот со Бугарија

Гледам дека Македонско-Бугарските односи се движат кон нов ќор-сокак а понатаму и кон нова ескалација на сите нивоа која може да доведе до долгодишна...

Директорот на Шутка откри како е сместен Сашо Мијалков и што се презема за него

Како што е познато Сашо Мијалков екс директор на УБК од вчера се наоѓа во притвор во истражниот затвор „Скопје“. Филип Андонов, директорот на затворот...

НОВА ГОЛЕМА ТРАЕДИЈА ВО МAKЕДОНИЈА: ПОЧИНА МАЖ ОД СКОПЈЕ ОТКАКО ПАДНА ОД КAPПА

Во Полициската станица Кавадарци, М.Џ.(71) од Скопје вчера попладне пријавила дека нејзиниот сопруг Е.Џ.(75). Тој паднал од карпа кај село Кошани, на место викано „Дол“,...

МВР ги приведе Миленко Неделковски и Александар Пандов

МВР соопшти дека синоќа во 22.00 часот во СВР Скопје било пријавено дека угостителски објект на ул.„6“ во с.Стајковци, сопственост на С.П. и А.П....

Брзал да се вakцинира, 88 годишник возел 191 км на час

Француската полиција се изненадила кога запрела 88 годишен маж кој управувал со автомобил, а возел 191 км/ч. Ограничувањето на патот по кој возел е 110...
- Advertisement -