Mon. Oct 2nd, 2023

Новата ера почнува? :O Сериозно, тој му е слоганот? Ненормален! Ера е преееемногу долг период на геолошко време. Подолг од неа е само еонот. Да си знаел, да си смислел друг слоган… Новиот еон почнува! Човеков мисли дека толку е голем што историски периоди ни означува. Дека се со него почнува и завршува. Една ера му помина. Сега втора ќе тера. Ќе живее и владее вечно!

Ера си ти навистина… Ама не новата. Ти си синоним за една друга ера, прастара и примитивна… пред нашата ера се вика, онаа п.н.е., пред Христа!

(ФБ статус на Калина Коси)

https://www.facebook.com/kalinakosi/posts/349280268827669

Leave a Reply

Your email address will not be published.