Mon. Oct 2nd, 2023

Во кратерот во пустината во Туркменистан, Дервезе веќе непрекинато гори вечната врата. Кај народот познато како “Врата на пеколот“ настанал во 1971, но до денес не е утврдено точно на кој начин.

Се претпоставува дека геолозите при бушење за пронаоѓање на нафта и гас наишле на шуплина под земјата исполнета со гас. Тлото се срушило и настанал кратер длабок 20 метри и широк 60 метри. Така метанот непрекинато излева надвор.

Одлучено е гасот да се запали, бидејќи метанот е штетен по околината и би можел штетно да влијае на глобално ниво. Иако се очекуваше оганот дека брзо ќе згасне, сепак ток гори повеќе од 40 години и предизвикува струење на врел воздух.

 

By Dejan

Leave a Reply

Your email address will not be published.