Sun. Oct 1st, 2023

Статистиката покажала дека дури 45% од младите и 10% од возрасните луѓе ја поседуваат оваа штетна навика.

Покрај естетските последици, истата има и неколку здравствени последици и секако на крајот ќе бидете принудени да потрошите дополнително пари за да се ослободите од негативните последици.

1. Ги расипува забите

2. Општо познато е дека нашите раце се полни со бактерии, а често забораваме да ги миеме. Со гризење на ноктите бактериите се внесуваат во устата и истите може да предизвикаат разни инфекции. Уште поголема опасност постои кај девојките. Лакот содржи разновидни хемикалии кои се внесуваат во организмот.

3. Редовното гризање на ноктите дополнително влијае на појавата на инфекции на кутикулите како резултат на бактериите и микроорганизмите кои се пренесуваат на нив.

4. Се шират бројни вируси

Вирусите кои најчесто се наоѓаат на нашите раце се како и бактериите кои ги внесуваме во нашиот организам. Најчестиот вирус кој се среќава кај возрасните е хуманиот папилома вирус.

Leave a Reply

Your email address will not be published.