Sun. Oct 1st, 2023

Прочитајте го окружното писмо на Централниот комитет на ВМРО потпишано од генерал Александар Протогеров за Тодор Александров.

ОКРЪЖНО ПИСМО НА ЦК НА ВМРО, ПОДПИСАНО ОТ ГЕН. АЛЕКСАНДЪР ПРОТОГЕРОВ

Македония, 13 септември 1924 г. На 31 август т.г. бе извършено едно велико злодеяние: изменнически бе убит легендарният вожд на македонското революционно движение, членът на Централния комитет на ВМРО ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ. Физическите убийци, извергите Щерьо Влахов и Динчо Вретенаров, две най-верни и предани оръдия на Алеко Василев, още не са заловени. Заговорът обаче е напълно разкрит.

Устроителите на атентата, заговорниците изменници Алеко Василев, Георги Атанасов и техните съучастници са наказани със смърт от организацията. Тодор Александров е мъртъв. Да живеят Тодор-Александровци! Да живее свободна и независима Македония.

За Централния комитет на ВМРО А. Протогеров

(Печат: „Вътрешна М.О.Рев. Организация. Централен комитет“) НБКМ БИА, ф. 246, а. е. 4, л. 100. Оригинал. Машинопис.

Преземено од порталот Трибуна

Leave a Reply

Your email address will not be published.