fbpx
-4.2 C
Skopje

ЗЕЛЕНА ЛУПА: Ќе се бара одговорност од сите инволвирани судии за бегството на Горан Грујовски и Никола Бошковски

АКТУЕЛНО

„Здружението ЗЕЛЕНА ЛУПА будно ги следеше состојбите поврзани со кривичната постапка за случајот Тврдина и сме згрозени од односот на судиите кон овој случај, но и односот за сите останати случаи кои што ги води СЈО. Истите судии кои што даваа притвори без никакви докази, сега влегоа во целосна заштита на обвинетите.

Како Здружение кое што се залага за владеење на правото, сакаме да го истакнеме своето мислење за скандалозните судски постапки и одлуки кои доведоа до тоа, обвинетите лица да не можат да се спроведат на издржување на определената мерка притвор поради нивното бегство, односно недостапноста на органите за прогон на Република Македонија, со што одлуките за определување на притвор против истите, освен нивниот формален карактер, практично се стерилни и немаат никаков ефект.

Сметаме дека основната грешка е во постапувањето на Кривичниот совет при Основниот суд Скопје I Скопје, кој наместо да го прифати основаниот и со мноштво докази поткрепен предлогот на Специјалното Јавно обвинителство и да определи мерка притвор према обвинетите, истиот предлогот за притвор го одби и, колку заради обична маска, изрече мерки на претпазливост, кои во конкретните случаи се ирелевантни.

Бегството на обвинетите сосема јасно укажува на основаноста на предлогот за определување мерка притвор, а со тоа и на неоснованата и незаконитата одлука на Кривичниот совет.

1. Здружението ЗЕЛЕНА ЛУПА ќе поднесе иницијатива за одговорност на судија до Советот за утврдување на факти, но и до Судски совет на РМ, за сите членови на кривичниот совет.

Независно што Кривичниот совет на Апелациониот суд Скопје, постапувајки по жалбата на Специјалното Јавно обвинителство, ја уважил жалбата и го преиначил решението на Кривичниот совет на Основниот суд Скопје I Скопје, односно донел одлука со која према обвинетите определил мерка притвор, сторил потешка повреда со тоа што против така донесената одлука на обвинетите им дал право на жалба без за тоа да постојат законски одредби. Имено, доставувањето на решението за притвор и правото на жалба пропишани се во одредбите од член 169 од Законот за кривична постапка, во кои одредби воопшто не е пропишано право на жалба против решението на Апелациониот суд.

2. Здружението ЗЕЛЕНА ЛУПА ќе поднесе иницијатива за одговорност на судија до Советот за утврдување на факти, но и до Судски совет на РМ, за сите членови на кривичниот совет од Апелациониот суд Скопје.

Конечно, Кривичниот совет на Врховниот суд, со кој претседавал претседателот на судот, постапувал по жалбата на обвинетите против одлуката на Апелациониот суд Скопје со која е определен притвор према обвинетите, иако не постојат законски одредби за негово постапување и негова надлежност, па наместо жалбите да ги отфрли како недозволени, независно што правото на жалба е дадено во решението на Апелациониот суд Скопје, донел одлука со која жалбите ги одбил како неосновани, а решението на Апелациониот суд Скопје го потврдил. Доколку Кривичниот совет на Врховниот суд постапел како што погоре наведуваме, ке ја потврдел повредата сторена од страна на Апелациониот суд Скопје и немал да создава преседани со кои се руши законитоста во постапувањето на судовите во Република Македонија.

3. Здружението ЗЕЛЕНА ЛУПА ќе поднесе иницијатива за одговорност на судија до Советот за утврдување на факти, но и до Судски совет на РМ, за сите членови на кривичниот совет.

Сметаме дека ваквото постапување на Основниот суд Скопје I Скопје, на Апелациониот суд Скопје и на Врховниот суд, се во директна врска со она што следуваше, а тоа е бегството на обвинетите.

На стручната јавност и е познато, но за пошироката јавност сакаме да соопштиме дека определувањето на мерката притвор од страна на Апелациониот суд Скопје, потврдена со одлука на Врховниот суд, независно од неговото постапување надвор од своите законски овластувања, е чисто фрлање на прашина во очи на граѓаните на Република Македонија, кои треба да се убедат дека судовите постапувале правилно со тоа што определиле мерка притвор, а од друга страна на обвинетите на тој начин да им се даде можност за бегство или криење од органите на прогон. Поради наведеното постапување, не можеме да ја исклучиме и можноста да сето тоа, можеби е и однапред договорено, што упатува на можност од директно инволвирање на судовите кои постапувале во однапред подготвеното сценарио, во случај кога основаноста за притворот према обвинетите беше повеке од очигледна.

Поради постоење на сомнение дека со ваквото незаконито постапување, судиите кои учествувале во кривичните совети на наведените судови сториле и кривично дело Злоупотреба на службената положба од член 353 став 3 од Кривичниот законик, Здружението ЗЕЛЕНА ЛУПА ќе поднесе кривични пријави за сите инволвирани судии во овој скандал до Основното Јавно Обвинителство, и очекуваме новиот Јавен Обвинител на РМ во рамките на своите надлежности, да преземе соодветни дејствија заради утврдување на евентуална кривична одговорност. Ова превентивно би делувало на судиите кои во иднина би постапувале по ваквите и други предмети, по истите да постапуваат строго законски и да носат само одлуки исклучиво засновани на закон, на кој начин делумно би се поправила и грдата слика која во земјата и надвор од неа години наназад е присутна и кај стручната и кај пошироката јавност, потврдена со многуте извештаи и анкети.

Земајќи ги во предвид бегствата кои се случија и со Сеад Кочан, Горан Грујовски, и Никола Бошковски, постојат сериозни и основани сомненија дека обвинетите и од другите случаи кои што ги води СЈО ќе се дадат во бегство.

Заради новонастанатите околности, го охрабруваме СЈО, да побара повторно притвор за сите обвинети за кои досега побара мерка притвор а истата беше одбиена од судот, да инсистира на притвор за сите обвинети за кои постојата докази за криминал!

Поразителната статистика, дека во моментов ниту едно обвинето лице од ова обвинителство не се наоѓа во притвор, и дека сите за кои досега беше даден притвор се дадода во бегство, е факт кој што мора да биде земен во предвид, и сериозен аларм дека е време да се отстрануваат сите пречки од патот на правдата!“, се вели во соопштението на Зелена Лупа.

ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ

- Advertisement -